Interjú

A politikai iszlám és Európa iszlamizációja – interjú Incze Nikolettával

A hitetleneknek, azaz a káfiroknak alá kell vetniük magukat az iszlámnak mindenféle politikai és társadalmi színtéren. A politikai iszlám tanítása szerint egy nem muszlim soha sem lehet egyenlő egy muszlimmal. A káfir civilizáció minden területe előbb, vagy utóbb a politikai iszlámnak kell, hogy behódoljon – mondja az S4C.News-nak adott interjújában a CSPI magyar szervezetének vezetője. Incze Nikolettával beszélgettünk.

 

A CSPI Magyarország Alapítvány sokat tesz azért, hogy az emberekkel megismertesse a politikai iszlám alapelveit, bemutassa, milyen tanokon alapszik az egyik legnagyobb világvallás értékrendje. Teszik mindezt abból a célból, hogy minél több ember megismerje az iszlám valódi arcát és elsődleges forrásokból merítve formálhasson véleményt, a kritikai gondolkodás képességének felhasználásával. 

Pár mondatban hallhatnánk a szervezetről és hogy milyen célból jött létre?

A CSPI (Center for the Study of Political Islam), a Politikai Iszlám Tanulmányok Központja, egy nemzetközi szervezet, non-profit, politikától és vallásoktól független nemzetközi képzési mozgalom. 2015-ben hoztam Magyarországra ezt a szervezetet, miután felvettem a kapcsolatot a cseh alapítókkal és Bill Warnerrel. Ezután alakult meg a CSPI Magyarország Alapítvány. A csehországi Brünnben van az európai központunk, szervezetünk aktivitása jelenleg a visegrádi országokban a legerősebb. Ahhoz képest, amilyen fontos szerepet játszik manapság Európa-szerte sorsunk alakulásában az iszlám, tényleg keveset tud róla az átlagember.

A CSPI az iszlám politikai doktrínájának több, mint 1400 éve létező alapelveit tárja fel, amely az iszlám saját bevallása szerint, végső soron minden embert érint. Ezek az alapelvek azonban teljesen eltérőek a mi értékrendünktől, így megértésük először talán nehézkes.

Az iszlám alapelveinek ismertetése mellett, amely legfőbb törekvésünk, igyekszünk a témában érdeklődő embereket is összekapcsolni világszerte. Nemzetközi közösségként azért a hosszú távú célért dolgozunk együtt, hogy a politikai iszlámról és annak történelemre gyakorolt hatásáról közérthető tudást közvetítsünk.

A CSPI Magyarország Alapítvány, mely a már 12 országban működő CSPI International hálózat tagja, teljes egészében önkéntes munkából építkezve igyekszik tájékoztatni a társadalmat a politikai iszlámmal kapcsolatos ismeretekről.

Hogyan jött létre, ki hívta életre a mozgalmat, illetve milyen módszerekkel próbálták az iszlám valós arcát megismerni?

A politikai iszlám tanulmányozása és az erre épülő európai szervezet kezdettől fogva non-profit civil kezdeményezés. Munkánk alapjait dr. Bill Warner, Amerikában élő fizikus-matematikus professzor, a CSPI elnöke fektette le, akit láthatólag nem csak a természettudományok érdekeltek, hiszen egész életét meghatározta a nagy vallások és azok történelmi hatása iránti érdeklődése. A nagy világvallásokat kutatta évtizedeken keresztül, majd arra jutott, hogy a keresztény, zsidó, buddhista vagy hindu tanításoktól több fontos szempontból is teljesen eltérő az iszlám. Negyven évet fektetett az iszlám tanulmányozásába, amikor – részben a szeptember 11-i merényletek hatására – úgy döntött, az iszlám alapszövegeit közérthető formában tárja a nagyközönség elé.

Bill with a map

Bill Warner munkássága és az általunk azóta is alkalmazott módszer a következőkön alapszik: az iszlámhoz, legfontosabb tanaihoz és az ezeken alapuló hagyományaihoz egy tudományos megközelítésű, érzelemmentes, úgynevezett statisztikai szemlélettel viszonyulunk és közelítünk. Rámutatunk arra, hogy ami az alapművekben fellelhető, az az iszlám maga. Minden más csak egy vélemény.

Az iszlám a muszlimok által elfogadott és szent iratként tekintett háromféle „alapszövegét” részleteiben tanulmányozzuk: Mohamed szíráját (életrajzát), a próféta hadíszait (cselekedeteinek hiteles gyűjteményét) és a Koránt – Allah szavait, amelyeket együttesen trilógiának neveztünk el. Mi az iszlám két leghitelesebb szakértőjéből indulunk ki: Allahból és Mohamedből. Mohamed próféta a legtökéletesebb muszlim, aki eddig a földre született, így minden iszlám hívő kötelessége Mohamed példáját követni. Ezért fontos tanulmányoznunk a próféta életét, hogy megértsük az iszlám valódi világnézetét.

Az úgynevezett „statisztikai szemléletű” megközelítés azt jelenti, hogy konkrétan megszámoljuk, egy bizonyos téma, vagy tanítás hányszor kerül elő az alapművekben, mennyire felül- vagy alulreprezentált és egyáltalán benne van-e a doktrínában.

Érzékeltetné ezt egy példával?

Vegyük például a nőkhöz való viszonyulást. Ezt vizsgálva, elővesszük a már említett iszlám szent iratok hitelesített angol fordításait, a Koránt és a Bukhári-féle hiteles hadísz-gyűjteményt, majd kikeressük a nőkkel foglalkozó részeket. Kategóriákba soroljuk és a szavak száma alapján statisztikai módszerekkel elemezzük. Így ebben a kérdésben tényszerűen megállapítható, hogy például a Koránban a nők mindössze öt százalékban említtettek magasabb rendűként – amikor anyaként tekintenek rájuk. Ez szolgál támpontul arra, hogyan tekintsenek a muszlimok a nőkre és mi lehet az oka a sok hátrányos megkülönböztetésnek.

Nők státusza az iszlámban

Mit jelent a „politikai iszlám” kifejezés és miért fontos így használni?

Nagyon lényeges megállapítani, hogy ellentétben több nagy világvallással, az iszlám korántsem „csak” egy vallás. Az iszlám egy komplett civilizáció: saját vallással, jogrenddel és hadászati, politikai rendszerrel. Politikai iszlámnak nevezzük az iszlám nem muszlimokra vonatkozó tanításait. Politikai az iszlám alapműveiben minden, ami ránk, nem muszlimokra, azaz káfirokra közvetve vagy közvetlenül kihat. Nekünk, káfiroknak, csupán a politikai iszlám az érdekes, hiszen ez vonatkozik ránk. Ez határozza meg mivoltunkat, és a velünk szemben alkalmazandó, muszlimok által követendő bánásmódot. Valójában egy teljes civilizációs attitűdöt, életmódot jelöl. A hosszú és bonyolult alapművekből kigyűjtöttük a csak a káfírokra vonatkozó részeket, kiadványainkból a vallást kevéssé, a politikai iszlámot teljes körűen megismerheti az olvasó.

Kit jelöl pontosan a káfír?

Az iszlám a világot muszlimokra és hitetlenekre, tehát káfirokra osztja. Azonban a káfír szó lényegesen többet jelent a nem muszlimnál vagy hitetlennél. Az eredeti jelentés: „igazság elfedője, Allah irgalmának elhárítója”. Az igazság pedig az, hogy “Allah az egyetlen isten és Mohamed az ő prófétája”.

A Korán definiálja a káfirt, és ez nem egy semleges szó. Akit e szóval illetnek, nem pusztán valaki, aki nem ért egyet az iszlámmal; a káfir egy minősítés is egyben, a lét egyik legalacsonyabb formája. A magyar nyelvben irodalmiasan használt „gyaur kutya” kifejezés a török időkből jól tükrözi az eredeti jelentéstartalmat.

A káfirokra számos vallási elnevezés létezik: többistenhívők, bálványimádók, „a Könyv népei” (keresztények és zsidók), buddhisták, istentagadók, agnosztikusok, pogányok. A káfir mindezeket lefedi, mert nem számít, mi a vallási elnevezés, minden káfirt ugyanaz a bánásmód illet meg.

Az iszlám rengeteg figyelmet szentel a káfiroknak. A Korán nagy része (64%) a káfirokkal foglalkozik, és csaknem az egész szíra (81%) Mohamed velük való küzdelméről szól. A Hadísz 37%-ban foglalkozik a káfirokkal. Összességében a trilógia 51%-a a káfirokról és a velük való bánásmódról szól. Ennek kicsit leegyszerűsített, velős lényege az, hogy

a káfiroknak alá kell vetniük magukat az iszlámnak mindenféle politikai és társadalmi színtéren. Egy nem muszlim soha sem lehet egyenlő egy muszlimmal. A káfir civilizáció minden területe előbb, vagy utóbb a politikai iszlámnak kell, hogy behódoljon.

Hogyan lesz valakiből CSPI tag, vagy esetleg később önkéntes?

Amikor a CSPI közösségéről beszélek, fontos azzal kezdenem, hogy szervezetünk semmiképpen nem politikai, hanem képzési mozgalom. Mi nem veszünk részt tüntetéseken, vagy politikai demonstráción. Amikor beszélünk, mindig a tárgyilagosság, sőt a humanizmus jegyében nyilvánulunk meg és soha nem az a célunk, hogy bárkiben is gyűlöletet keltsünk az általunk elmondottakkal.

Tudjuk és elfogadjuk, hogy a saját elveink megnehezítik a gyorsabb terjeszkedést, mert politikától, vallástól, szélsőségektől mentesen, humanista értékrendet követve végezzük a munkánkat.

Olyan, kritikusan gondolkodó embereket hozunk össze munkánk során, akik nagyra értékelik a szabad, szekuláris és toleráns kultúrák eszméit. Az ésszerű, tárgyilagos gondolkodásmódot támogatjuk, a békés, szélsőséges nézetektől mentes megközelítést alapvetőnek tartjuk, önkénteseinktől is mindig megkívánjuk ezt a hozzáállást.

Egyébként rengeteg önkéntessel dolgozunk a világ minden tájáról, helyi szinten és globális méretekben is. Én magam is az vagyok. Alapítványi formában működő civil szervezet keretében végezzük a tevékenységet. Minden befolyó jövedelmet, ami a könyveink eladásából vagy az előadások szervezéséből generálódik, visszaforgatjuk a szervezet céljainak megvalósítására.

Nem politizálunk, igény esetén is csak képzést nyújtunk jogászoknak, pedagógusoknak, ügyvédeknek, politikusoknak, bár ez utóbbira Magyarországon még nem volt igény. Viszont, sokszor mondunk nemet olyan szervezeteknek, akik valamelyik feltételnek nem felelnek meg.

Milyen képzési rendszere van a szervezetnek?

Közvetlenül az egyes emberekkel is építjük a kapcsolatokat, rengeteg előadáson és médiamegjelenésen túl számos olyan könyvünk van magyarul is, amelyek segítenek egyszerűen megismerni a politikai iszlámot – nem kell elolvasni az összes alapkönyv összes oldalát. A CSPI kiadványai könyvesboltokban is kaphatók.

Mindent meg lehet találni a honlapunkon és a Facebookon is. A Koránt természetesen ma már magyarul is lehet olvasni, de megérteni csak Mohamed életével együtt olvasva lehet.

Oktatási anyagainkat világszerte elérhetővé tesszük fordítói, kiadói és terjesztői tevékenységünkön keresztül. Elsődleges célunk az oktatás. Első lépésként kezdheted önmagad képzésével, a politikai iszlám alapjainak megismerésével, valamint a családod, barátaid felvilágosításával.

Egyedülálló, négyszintes önképzési rendszerünkön keresztül mindenki számára könnyen érthetővé és elérhetővé válik a politikai iszlám tana. Kezdve az alapoktól, szintenként haladva egyre jobban mélyülünk el az adott témában. Akár már az első szint teljesítése után is képesek leszünk hétköznapi élethelyzetekben közérthetően és tényszerűen érvelni a politikai iszlám kérdéseiben.

 

1 comment

 1. Víg László 3 november, 2018 at 09:19 Válasz

  A CSPI iszlám ellenes?
  Az iszlám elfogadja Jézus prófétájának, és tiszteli, a zsidók nem ismerik el Jézust.
  A GEDEON biblia osztó nemzetközi egyesület a keresztény bibliát ingyenesen majd
  200 országban oszthatja, kivéve néhányat pl.: Kína, Izrael .. stb.
  Jó lenne, ha csak olyan Tanulmányi Központok megállapításait olvashatnánk, hallhatnánk, amelyek a kereszténységgel foglalkozna, a kereszténység megerősítésében fáradozna, nem pedig az uszításokban!

Írjon kommentet!