S4C

“A nagy szenvedések idején szelíden hallgatnunk kell” – Ferenc pápa Virágvasárnap

Ferenc pápa a virágvasárnapi homíliájában nagy reménnyel és megrendítő szeretettel beszélt. Tartalmas útravalóval látta el a világ keresztényeit.

A pápa több helyen is kiemelte az Istenben nyugvó belső béke fontosságát, mint lelki életünk egyik alappillérét, ahogy Jézus is “megmutatja, hogy hogyan nézzünk szembe a nehéz pillanatokkal és a legalattomosabb kísértésekkel,

megőrizve szívünkben egy olyan békét, ami nem távolságtartás, nem szenvtelenség vagy felsőbbrendűség, hanem bizalommal teli ráhagyatkozás az Atya akaratára, amely az üdvösség, az élet, az irgalmasság akarata.”

Az Ifjúsági Világnapon arra kérte a pápa a fiatalokat, hogy ne szégyelljék kimutatni lelkesedésüket Jézus iránt, ne szégyelljék kiáltani, hogy Jézus él, hogy Ő az ő életük.

“Amikor halljátok, hogy azt kéri tőletek: mondjatok le önmagatokról, fosszátok meg magatokat bizonyosságaitoktól, teljesen bízzátok magatokat a mennyei Atyára, akkor örvendjetek és ujjongjatok! Isten országának útján jártok.”

A pápa a szenvedő keresztények elé is Jézus példáját tárta.

“Ünnepi üdvrivalgások és kegyetlen gyűlölködések; megdöbbentő Jézus csöndje kínszenvedése idején. Legyőzi annak a kísértését is, hogy válaszoljon, hogy „mediatikus” legyen.

A sötétség és a nagy szenvedések idején hallgatni kell, legyen bátorságunk, hogy hallgassunk, hallgatásunk azonban legyen szelíd, ne gyűlölködő.

A csönd szelídsége még gyöngébbnek, megalázottabbnak láttat majd minket és akkor az ördög, bátorságot merítve előjön fedezékéből. Csöndben kell majd ellenállni neki, „megtartva álláspontunkat”, de Jézus magatartásával. Ő tudja, hogy a háború Isten és a világ Fejedelme között dúl, és hogy nem kardot kell rántanunk, hanem nyugodtnak kell maradnunk, szilárdan a hitben. Ez Isten órája.”

A homília magyar fordítása a Vatican News oldalán olvasható.

S4C.News

Kép forrása: Catholic News Agency

Írjon kommentet!