S4C

Az Observatory 2018. évi jelentése keresztények elleni intoleráns cselekményekről Európában

Az Observatory nemrégen publikált éves jelentésében több, mint 500 dokumentált esetet dolgoz fel 2016-ból és 2017-ből.

Az Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians (Keresztények Elleni Intoleranciát és Diszkriminációt Figyelő Központ) egy Ausztriában bejegyzett civil szervezet, amely az Európai Unió Alapvető Jogok Ügynökségéhez tartozó Alapvető Jogok Platform tagja. A szervezet „az európai keresztényeket érő intoleranciát és diszkriminációt kutatja, elemzi, dokumentálja és publikálja”.

Céljuk, hogy objektív és dokumentált módon informálják a közvéleményt, a jogalkotókat és a nemzetközi szervezeteket arról, hogy Európában milyen formájú és szintű marginalizációval és ellenségeskedéssel kell a keresztényeknek és a keresztény intézményeknek, szervezeteknek szembenézniük. „Bátorítani kívánjuk a keresztényeket, hogy szabadon éljék meg a hitüket, és nyilvánosan is merjenek beszélni kereszténységükről.” – olvasható a 2018-as jelentés bemutatkozó sorai között.

A jelentés az európai keresztények mindennapjaiban tetten érhető eseteket veszi sorra: a keresztényeket érő ellenségesség többféle módon manifesztálódik, amelyeket a szerzők a „szorongattatás” és az „összetöretés” kategóriákban ismertetnek. Előbbi jelenti azt a fajta pressziót, amivel a keresztényeknek nap, mint nap szembe kell nézniük Európában, mint például a vallásszabadság-, szülői jogok-, szabad véleménynyilvánítás- és a lelkiismeret szabadságának korlátozása. A másik kategóriába tartoznak azok az erőszakos vagy vandál cselekmények, amelyeket keresztény emberek, templomok, temetők ellen követnek el.  

A jelentés széles körben, konkrét példákat hozva ismerteti a keresztények helyzetét Európában, illetve javaslatokkal él a politikai életben befolyással rendelkező személyek, szervezetek, a véleményformáló értelmiség, valamint az európai polgárok felé.

„A keresztényeket ért brutális támadások, a keresztény épületeket, temetőket, emlékműveket ért vandalizmus mellett azzal is szembesülnünk kellett, hogy keresztény üzleteket pénzügyileg tönkretettek, ellehetetlenítettek, keresztényeket arra kényszerítettek, hogy válasszanak az erkölcsi elveik és a szakmájuk között, egyetemi kampuszokon létrejött keresztény diákcsoportokat elhallgattattak, illetve tanúi lehettünk az állam túlterjeszkedésének a szülői jogok kárára. A vallásszabadság, a lelkiismereti szabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága mint alapjogok kiüresednek és értelmüket vesztik, ha azokat nem gyakorolhatja egyenlőképpen minden európai polgár” – szögezte le az Observatory igazgatója.

Puskás Balázs

Források:

https://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=50

https://www.intoleranceagainstchristians.eu/fileadmin/user_upload/publications/files/Report-2018-final.pdf

Írjon kommentet!