S4C

Alaptörvényben védenék Magyarország keresztény kultúráját

Magyarország keresztény kultúrájának védelme és az életvitelszerű közterületen tartózkodás tilalma is bekerülne az Alaptörvénybe a törvényalkotási bizottság által csütörtökön megszavazott módosító indítvány szerint.

A hetedik alaptörvény-módosításhoz benyújtott bizottsági módosító javaslat az állam minden szervének kötelességévé tenné az alkotmányos önazonosság mellett a keresztény kultúra védelmét is. “Keresztény kultúra nélkül nincs Európa és Magyarország” – ezzel indokolják a javaslatot.

Az előterjesztők hozzáteszik, hogy Európában jelenleg olyan folyamatok zajlanak, amelyek eredményeképpen

Európa hagyományos kulturális arculata átalakulhat.

Magyarország Alaptörvénye már a Nemzeti Hitvallás című preambulumban leszögezi, hogy “Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette”. A joghierarchia csúcsát képző dokumentum elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, valamint vallja, hogy “a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra”.

Az indítvány az emberhez méltó lakhatás és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával összefüggésben alaptörvénybe foglalná az otthon jogi védelmét is. Ez a szabályozás kiegészülne az életvitelszerű közterületen tartózkodás tilalmával, valamint azzal, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeinek megteremtése, továbbá a közterület közcélú használatának védelme érdekében az állam és a helyi önkormányzatok törekszenek valamennyi hajlék nélkül élő személy számára szállást biztosítani.

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára a bizottsági ülésen a kormány támogatásáról biztosította a javaslatokat.

MTI/S4C

Írjon kommentet!